Általános Szerződési Feltételek

Kérjük, hogy figyelmesen olvassa el jelen általános szerződési feltételeket (a továbbiakban „ÁSZF”), melyben Tibay Rózsa egyéni vállalkozó és Molnárné Végh Zsuzsanna egyéni vállalkozó (a továbbiakban „Szervező”) tájékoztatja az ’Előke – hozzátáplálásról mindenkinek’ elnevezésű rendezvényre (a továbbiakban „rendezvény”) jelentkezőket (továbbiakban „Résztvevők”) a köztük létrejövő szerződés általános feltételeiről.

AZ „ÁSZF-t ELOLVASTAM ÉS ELFOGADOM” BEJELÖLÉSÉVEL A RÉSZTVEVŐ ÚGY NYILATKOZIK, HOGY JELEN SZERZŐDÉSI FELTÉTELEKET ELFOGADJA.

1) A rendezvény Szervezőjének adatai

A rendezvény Szervezője Tibay Rózsa e.v. (Székhely: 6000 Kecskemét, Akadémia krt 50 I/113) és Molnárné Végh Zsuzsanna e.v. (Székhely: 1103 Budapest, Kis Gergely utca 2)

E-mail: info@eloke.info

2) A Szervező és a Résztvevő közötti szerződés

A Szervező és a Résztvevő között a szerződés a Résztvevő általi önkéntes regisztrációval és az ÁSZF elfogadásával érvényesen létrejön és elektronikus írásbeli szerződésnek minősül. A szerződés határozott időre, a Rendezvény végéig tart.

A Résztvevő a regisztrációs űrlap kitöltésével megadja Szervező részére a szerződéskötéshez szükséges adatait, amit Szervező a jelen ÁSZF-ben meghatározott körben és a csatoltan közzétett Adatvédelmi Nyilatkozatban foglaltak szerint kezeli.

3) A rendezvény résztvevői

A rendezvényen részt vehetnek:

  • Szervező képviselői
  • A Szervező által felkért előadók
  • A rendezvény Résztvevői, akik a rendezvény honlapján megtalálható regisztrációs űrlapon jelentkeztek, befizették a részvételi díjat, elfogadják az ÁSZF-et és akiknek a jelentkezését a Szervező visszaigazolta.

4) A rendezvény helyszíne, időpontja

Helyszín: Lurdy Konferencia- és Rendezvényközpont (Lurdy Ház, 1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 12-14. I. emelet).

Időpont: 2017. július 01. szombat, 9.00-14.00

5) Jelentkezés beküldése, visszaigazolása

A rendezvény látogatói a rendezvény honlapján található jelentkezési űrlap hiánytalan kitöltésével és beküldésével jelezhetik részvételi szándékukat.

A látogató jelen ÁSZF elfogadásával nyilatkozik arról, hogy cselekvőképessége, illetve szerződés kötési képessége nincs korlátozva.

A jelentkezés során a látogató által megadott adatoknak hiánytalannak és valósnak kell lenniük. A látogató nyilatkozik arról, hogy az így megadott adatok hiánytalanok és valósak.

A szerződés ellenértéke minden esetben forintban (HUF) kerül meghatározásra.

A látogató a rendezvényre való jelentkezésével tudomásul veszi, hogy a jelentkezés beküldése részvételi díj fizetési kötelezettséget von maga után.

A jelentkezések befogadása a beérkezések sorrendjében történik. A Szervező a beérkezett jelentkezéseket haladéktalanul megvizsgálja, és dönt a jelentkezés elfogadásáról. Az elfogadott jelentkezések elektronikus levélben kerülnek visszaigazolásra. A visszaigazolásra a jelentkezési űrlap hiánytalan kitöltése után kerül sor.

6) Fizetés

A fizetés módja banki átutalás.

7) Számlázás, lemondási feltételek

A regisztráció visszaigazolásában küldött összeget a Résztvevő a visszaigazoló emailben szereplő számlaszámra határidőig köteles kiegyenlíteni. Amennyiben a megadott határidőig nem kerül kiegyenlítésre a regisztrálási díj, úgy a jelentkezést és a tranzakciót tárgytalannak tekinti a Szervező.

A kiállított számlát a Szervező a rendezvény helyszínén adja át a Résztvevőnek. Amennyiben a Résztvevő szeretné a rendezvény előtt megkapni a számlát, akkor azt előzetesen jeleznie szükséges a regisztrációs űrlapon.

A számlát a megadott számlacímzett nevére állítja ki a Szervező. Amennyiben nem ad meg külön címzettet, a számla a Résztvevő nevére és címére kerül kiállításra! A kiállított számlát utólag más címzett nevére módosítani nem tudja a Szervező!

Résztvevő jogosult jelen szerződéstől a szerződés megkötését követő 14 napon belül indokolás nélkül elállni. Szerződés megkötési időpontnak a Szervező a díjbekérő kiküldésének időpontját tekinti.

Résztvevő elállási, illetőleg felmondási jogával akkor él, ha az elállási, illetőleg felmondási jognyilatkozatát legkésőbb a szerződéskötést követő 14. napon ajánlott küldeményként postára adja Szervező részére.

Lemondási határidő: 2017. június 25

Június 25. előtti befizetés és lemondás esetén a részvételi díj 50%-át visszatéríti a Szervező. Június 25. utáni lemondás esetén nem áll módjában a Szervezőnek visszatéríteni a részvételi díjat. A regisztrációval a Résztvevő kijelenti, hogy a fenti feltételeket elfogadja.

Résztvevő lemondási jogával akkor él, ha az lemondási jognyilatkozatát legkésőbb 2017. június 25-ig elektronikus levelezési címére elküldi, valamint ajánlott küldeményként postára adja Szervező részére.

Szervező Résztvevő részére visszajáró díjösszeget Résztvevő elállási nyilatkozatának hozzáférhetővé válását követő 8 napon belül visszafizeti banki átutalással.

A Konferencia helyszínén történt megjelenés és regisztráció után felmondott szerződés esetén Résztvevő nem jogosult a megfizetett részvételi díj visszatérítésére.

8) Házirend

A jelentkezési űrlap kitöltése még nem jogosít fel a rendezvényen való megjelenésre. A rendezvényen látogatóként az vehet részt, aki a részvételi díjat a megadott határidőre befizette a regisztrációt visszaigazoló emailben feltüntetett számlaszámra.

Az ülőhelyek elfoglalása szabadon történik, kivéve a megjelölt VIP helyeket, melyeket a Szervező az előadóknak, fotósnak, stb tart fenn.

Regisztráció: 8.30-9.00 óra között.

Az előadások alatt kérjük a mobiltelefonokat kikapcsolni. Az előadásokról a Szervező engedélye nélkül tilos kép- vagy hangfelvételt készíteni.

Az ÁSZF elfogadásával a Résztvevő hozzájárul a személyiségi jogait nem sértő kép- és hangfelvétel készítéséhez és kizárólag a Rendezvény népszerűsítése, ismertetése céljából történő nyilvánossá tételéhez. Amennyiben a Résztvevő nem szeretné, hogy róla képek készüljenek a rendezvény során, ezt a regisztrációja során jelölheti. A Szervező igyekszik az ilyen kéréseket figyelembe venni. Mindezen intézkedések ellenére is elképzelhető, hogy felvétel kerül nyilvánosságra, ilyen esetben a szervezők számára küldött e-mailben a kívánt képet a Szervező haladéktalanul eltávolítja.

Jelentkezéseddel és a részvételi díj kifizetésével jogosulttá válsz a rendezvényen való részvételre, de nem vagy jogosult a helyszínen reklámtevékenység végzésére, különösen szórólap szórására, reklámanyagok kihelyezésére. Ez a tiltás nem vonatkozik a személyesen átadott névjegyekre.

Szervező kizárólag a közvetlenül általa nyújtott szolgáltatás teljesítéséért vállal felelősséget. Vis maior esetén Szolgáltató mentesül a szolgáltatás teljesítésének elmaradásáért és minden ezzel kapcsolatos kártérítési felelősségi igény alól.

Résztvevő minden, az általa a rendezvény helyszínén okozott kárért felelős. Résztvevő a rendezvénynek helyt adó intézmény házirendjét a szerződés megkötésével magára nézve kötelezőnek ismeri el. A regisztrációs díj nem tartalmaz biztosítást, a rendezvény ideje alatt előforduló személyi vagy anyagi káreseményekért a Szervező nem vállal felelősséget.

Szervező az előadások témájának, a rendezvény programjának változtatási jogát fenntartja.

Résztvevőnek a regisztrációkor megkapott azonosítóját (kitűző, karszalag vagy nyakba akasztható azonosító) a konferencia teljes időtartama alatt viselnie kell, hogy a Szervező eldönthesse, ki léphet be a rendezvény területére.

9) Étkezés

A rendezvény részvételi díja nem tartalmaz étel-ital ellátást. A szünetekben étkezésre, kávézásra lehetőség van a Lurdy ház éttermeinek bármelyikében. Kérjük, hogy a teremben ne fogyassz ételt, azt csak becsomagolva hozd magaddal.

10) Szerzői jog

Az eloke.info, illetve a rendezvényen elhangzó előadások, átadott írásos anyagok az előadók, illetve a szervezők szellemi tulajdonát képezik. Azokat a látogatók kizárólag saját maguk használhatják. Az információk további felhasználása (publikáció, előadás, prezentáció, oktatás, értékesítés, terjesztés stb.) a szervező, illetve a szerző engedélye nélkül tilos! Jogtalan felhasználás esetén felhasználásonként 200.000 Ft használati díjat számlázunk.

11) Záró rendelkezések

A rendezvény szervezője fenntartja a jogot a program, az előadások témájának, kezdési időpontjának megváltoztatására.

A felek a jelen ÁSZF-ben nem rendezett kérdések tárgyában a Ptk. és az egyéb hatályos magyar jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit tekintik irányadónak.

Adatvédelmi nyilatkozat

Az eloke.info oldal adatvédelmi tájékoztatója.

A http://eloke.info oldal (továbbiakban: “Weboldal”) használata során a felhasználók által megadott adatok kezelője, valamint feldolgozója Molnárné Végh Zsuzsanna és Tibay Rózsa (továbbiakban: “Adatkezelő”).

Az Adatkezelő az adatvédelmi elvek kialakításakor figyelembe vette az 1992. évi LXIII. törvényt a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról, valamint az 1998. évi VI. törvényt az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során.

Az Adatkezelő a látogatók által a Weboldalon található jelentkezési űrlap önkéntes kitöltése során megadott adatokat az érvényes törvényi előírásoknak megfelelően bizalmasan kezeli, harmadik fél számára azt át nem adja. Az adatkezelés célja kizárólag a regisztrációk feldolgozása, a számlázáshoz szükséges adatok beszerezése. Az adatkezelési időtartam a jelentkezési űrlap kitöltésétől a rendezvény időpontjának napjáig terjed, azt követően az adatok törlésre kerülnek.

Fentiek alapján az adatkezelést nem kell az adatvédelmi nyilvántartásba bejelenteni.

Az adatkezelés helye az Adatkezelő mindenkori székhelye.

Budapest, 2017.06.07.